Speil

HØST: Klassiske høstfarger ved Bingsfoss.

Raukene på Gotland

TURIST: Helt nord på Gotland kan du se disse spesielle steinene som går under navnet rauker, og anses som et obligatorisk motiv om du liker å reise med fotoutstyr. Wikipedia slår ellers fast at en rauk er en bratt frittstående steinklippe eller et fjell, ofte betegnet som et restfjell, formet av erosjon; et geologisk fenomen som kan oppstå når relativt mykere bergarter på en kyst eroderer.